Varstvo osebnih podatkov v podjetju AVTOTEK KAVŠEK D.O.O

Podjetje Avtotek Kavšek d.o.o obdeluje naslednje podatke obiskovalcev internet strani, ter uporabnikov in zastopnikov uporabnikov drugih storitev, kadar so ti fizične osebe:

 • Ime in priimek;
 • kontaktni e-naslov oziroma e-naslov za prejemanje  Novic;
 • kontaktni telefon;
 • čas, datum, vrsto in količino koriščenih storitev, ugodnosti, in prejem  novic;
 • arhiv komunikacije;
 • druge osebne podatke, ki jih fizična oseba prostovoljno posreduje

Navedene podatke uporabljamo za potrebe (npr. pošiljanje  novic, pošiljanje opomnikov in napovednikov dogodkov, računov, izvajanje storitev), neposredno trženje (pošiljanje informativnega gradiva in ponudb), za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletne strani.

Navedene osebne podatke podjetje obdeluje za čas veljavnosti  oziroma do prejema preklica s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Podjete AVTOTEK KAVŠEK d.o.o osebne podatke hrani dlje od navedenega roka le v primeru, da ga k temu zavezujejo v Republiki Sloveniji veljavni predpisi.  Osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam. Podjetje lahko osebne podatke posreduje svojim pogodbenim partnerjem, ki so soorganizatorji dogodkov, če je to potrebno za organizacijo in izvedbo dogodka, na katerega se je prijavil posameznik oziroma ga je prijavil delodajalec.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika oziroma drugih naprav za dostop do vsebin.


Seznanitev s podatki, ki jih hranimo o vas

Fizična oseba, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje AVTOTEK KAVŠEK

 • omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.


Spremembe Pravil zasebnosti

Podjetje AVTOTEK KAVŠEK d.o.o bo nosilca oziroma  uporabnika,  o spremembah teh Pravil zasebnosti obvestil po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.